Найменування послуги Ціна, грн.
Забір крові 25
Забір біологічного матеріалу для дослідження (за виключенням крові) 35
Біопсія (без вартості патогістологічного дослідження) 120
КЛІНІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ
Загальний аналіз крові та лейкоцитарна формула 120
Загальний аналіз крові (без лейкоцитарної формули) 100
Загальний аналіз крові на Cito! 200
Загальний аналіз крові з формулою + ретикулоцити 150
Група крові (АВ0) та резус-фактор (Rh) 110
Біохімічні дослідження крові
Аланінамінотрансфераза (AЛТ) 45
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 45
Білірубін загальний 45
Білірубін прямий 45
Білірубін фракційно (загальний, прямий, непрямий) 60
Гамма-глютамілтрансфераза (ГГТ) 45
Лужна фосфатаза (ЛФ) 45
Печінкові проби: АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін фракційно 180
Тимолова проба 60
Альфа-амілаза 45
Ліпаза 120
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 45
Холінестераза 45
Загальний білок 45
Загальний білок та білкові фракції 60
Альбумін 45
Глобулін 45
Креатинін 45
Сечова кислота 45
Сечовина 45
Азот сечовини 45
Ліпідний обмін
Ліпідограма: холестерин, тригліцериди, ХС ЛПВЩ, ХС ЛПНЩ 180
Холестерин (ХС) 50
Тригліцериди (ТГ) 50
Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) 50
Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) 50
Електроліти, мікроелементи
Калій (К+) 45
Натрій (Na+) 45
Хлор (Cl-) 45
Кальцій (Ca) 45
Кальцій іонізований (Са++) 70
Магній (Mg) 45
Фосфор неорганічний (Р) 45
Електроліти крові: K, Na, Cl, Ca іонізований 180
Глюкоза, метаболіти вуглеводного обміну та пов’язані з ним гормони
Глюкоза крові (венозна/капілярна кров) 60
Глюкозо-толерантний тест (дворазове визначення) 130
Глюкозо-толерантний тест (триразове визначення) 190
Глікований гемоглобін (HbA1c) 135
С-пептид (заморожена сироватка) 140
Інсулін 140
Індекс НОМА-IR 140
Лептин 375
Ревмо- та кардіомаркери
C-реактивний білок (напівкількісний показник) 65
Ревматоїдний фактор (напівкількісний показник) 65
Антистрептолізин-О (напівкількісний показник) 65
Гомоцистеїн 375
Серомукоїди 60
Креатинкіназа 130
Тропонін І 130
Метаболізм заліза та діагностика анемій
Залізо (Fe) 45
Ферритин 140
Вітамін В12 (ціанокобаламін) 140
Трансферин 140
Насиченість трансферину залізом (трансферин, залізо) 140
Фолієва кислота 170
Гематологічні дослідження
Коагулограма: протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізоване відношення (МНО, INR), відсоток протромбіну за Квіком, тромбіновий час (ТЧ), активований частковий тромбопластиновий (АЧТЧ), фібриноген (ФБ) 220
Протромбіновий тест: протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізоване відношення (МНО, INR), відсоток протромбіну за Квіком 100
Тромбіновий час (ТЧ) 70
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) 70
Фібриноген за Клаусом (ФБ) 70
D-димер 135
Вовчаковий антикоагулянт 150
Пряма проба Кумбса 150
Непряма проба Кумбса 150
Час згортання крові методом Моравіца 70
ГОРМОНИ
Тиреоїдна панель гормонів
Тиреотропний гормон (ТТГ) 120
Трийодтиронін вільний (Т3 free) 120
Трийодтиронін загальний (Т3) 120
Тироксин вільний (Т4 free) 120
Тироксин загальний (Т4) 120
Тиреоглобулін (TГ) 125
Кальцитонін 255
Паратгормон 150
Антитіла до тиреоглобуліну (анти-TГ, anti-TG) 125
Антитіла до тиреоїдної пероксидази (анти-ТПО) 125
Антитіла до рецепторів ТТГ 240
Антимікросомальні антитіла (АМС тиреоїдні) 180
Репродуктивна панель гормонів
Естрадіол (Е2) 130
Прогестерон (П) 130
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 130
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 130
Пролактин (ПРЛ) 130
Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S) 130
Дигідротестостерон (ДТ) 270
17-оксипрогестерон (17-ОНП) 130
Тестостерон вільний 175
Тестостерон загальний 130
Тестостерон-естрадіол зв’язуючий глобулін (cекс-зв`язуючий глобулін, SHBG) 150
Андростендіон 165
Індекс вільного тестостерону 195
Анти-Мюллерів гормон 375
Пренатальна гормональна діагностика
Хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ) 135
Хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ) вільний 140
Альфа-фетопротеїн (АФП) (14-40 тиж.) 140
Асоційований із вагітністю протеїн А (PAPP-A) (8-13 тиж.) 140
Естріол вільний (E3 free) (14-40 тиж.) 135
Плацентарний лактоген 240
Плацентарний фактор росту 430
Пренатальна діагностика в I триместрі (подвійний тест): бета-ХГЛ вільний, PAPP-A, аналіз Prisca/Astraia 400
Пренатальна діагностика в I триместрі з оцінкою ризику прееклампсії: бета-ХГЛ вільний, PAPP-A, PIGF (placental growth factor), аналіз Astraia 1 150
Пренатальна діагностика в II триместрі (потрійний тест): бета-ХГЛ вільний, естріол вільний, АФП, аналіз Prisca/Astraia 450
Експрес-тест на виявлення навколоплідних вод ACTIM PRO 600
Інші гормони
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 245
Гормон росту (CTГ, STH, Growth hormone, соматотропний гормон) 175
Кортизол 125
Ренін активний 465
Вітамін D 390
Альдостерон 270
ОНКОМАРКЕРИ
Простато-специфічний антиген загальний (Total PSA) 120
Простато-специфічний антиген вільний (Free PSA) 170
Онкомаркер шлунково-кишкового тракту (СА-242) 345
Онкомаркер шлунку (СА-72-4) 360
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА-19-9) 135
Онкомаркер молочної залози (СА-15-3) 150
Онкомаркер яєчників (СА-125) 150
Онкомаркер раку яєчників НЕ4 330
Раково-ембріональний антиген (СЕА) 140
Індекс ROMA 420
ІМУНОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА
Імунограма 450
Визначення циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) 90
Вміст секреторного імуноглобуліну А 240
Гемолізини (імунні антитіла за системою АВО) 315
Антирезусні антитіла 225
Антитіла IgG до бета-2-глікопротеїну I 270
Антитіла IgM до бета-2-глікопротеїну I 270
Антитіла IgG до кардіоліпіну 195
Антитіла IgM до кардіоліпіну 195
Антитіла IgG до фосфоліпідів 210
Антитіла IgM до фосфоліпідів 210
Антитіла до циклічного цитруллінового пептиду (anti-ССР) 345
Антимітохондріальні антитіла (АМА-М2) 210
Антинуклеарні антитіла (ANA) 180
Визначення антитіл І типа до денатурованої (односпіральної) ДНК 240
Визначення антитіл ІІ типа до нативної (двоспіральної) ДНК 315
АЛЕРГОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА
Респіраторна алергопанель (амброзія; полин гіркий; полин звичайний; D.pteronyssinus; D. Farinae; ромашка; маргаритка; кульбаба; подорожник; лобода; пилок квітки (маргаритка, айстра, хризантема, жоржина); кропива пекуча; соняшник; мар біла; сandida albicans; Aspergillus niger; Penicillium notatum; Cladosporium herbarum; Aspergillus fumigatus; Alternaria alternata) 525
Харчова алергопанель (лісовий горіх; арахіс; грецький горіх; мигдаль; молоко; яєчний білок; яєчний жовток; казеїн; картопля; селедера; морква; томати; тріска; краби; апельсини; яблука; пшеничне борошно; житнє борошно; кунжутне насіння; соєві боби) 525
Педіатрична алергопанель (кліщ Derm. pteronyssinus; кліщ Derm.farinae; береза; суміш трав; кішка; собака; грибок Alternaria alternate; молоко; α-лактальбумин; β-лактоглобулін; казеїн; яєчний білок; яєчний жовток; бичачий сироватковий альбумін; соєві боби; морква; картопля; пшеничне борошно; лісовий горіх; арахіс) 525
Змішана алергопанель (кліщ Derm. pteronyssinus; кліщ Derm.farinae; вільха; береза; ліщина; суміш трав; жито (пилок); полин; подорожник; кішка; кінь; собака; грибок Alternaria alternata; яєчний білок; молоко; арахіс; лісовий горіх; морква; пшеничне борошно; соєві боби) 525
Імуноглобулін E загальний (IgE Total) 125
Антитіла IgE до алергенів (за 1 алерген) 120
ДІАГНОСТИКА ІНФЕКЦІЙ (визначення специфічних антитіл)
Вірусні гепатити (серологія)
Антитіла IgG до вірусу гепатиту А (anti-HAV IgG) 150
Антитіла IgM до вірусу гепатиту А (anti-HAV IgM) 150
Антитіла сумарні до вірусу гепатиту А (anti-HАV) 225
HBs-антиген (HBsAg) 120
Антитіла IgG до HBs-антигену (anti-HBs IgG) 150
HBe-антиген (HBeAg) 140
Антитіла IgG до HBcor-антигену (anti-HBcor IgG) 140
Антитіла IgM до HBcor-антигену (anti-HBcor IgM) 140
Антитіла сумарні до вірусу гепатуту С (anti-HCV) 140
Антитіла IgG до вірусу гепатиту D (anti-HDV IgG) 165
Герпетичні інфекції та інфекції ТORCH-групи (серологія)
Антитіла IgG до вірусу простого герпесу 1/2 типу (HSV-1/2 IgG) 120
Антитіла IgM до вірусу простого герпесу 1/2 типу (HSV-1/2 IgM) 120
Авідність антитіл IgG до простого герпесу 2 типу (HSV-2) 150
Антитіла IgG до вірусу простого герпесу 1 типу (HSV-1 IgG) 120
Антитіла IgM до вірусу простого герпесу 1 типу (HSV-1 IgM) 120
Антитіла IgG до вірусу простого герпесу 2 типу (HSV-2 IgG) 120
Антитіла IgM до вірусу простого герпесу 2 типу (HSV-2 IgM) 120
Антитіла IgG до вірусу герпесу 6 типу 120
Антитіла IgG до вірусу Варіцелла Зостер (VZV IgG) 130
Антитіла IgM до вірусу Варіцелла Зостер (VZV IgM) 130
Антитіла IgG до вірусу Епштейна-Бар VCA (EBV VCA IgG) 130
Антитіла IgM до вірусу Епштейна-Бар VCA (EBV VCA IgM) 130
Антитіла IgG до вірусу Епштейна-Бар EBNA (EBV EBNA IgG) 130
Антитіла IgG до Цитомегаловірусу (CMV IgG) 120
Антитіла IgM до Цитомегаловірусу (CMV IgM) 120
Авідність антитіл IgG до Цитомегаловірусу (CMV) 150
Антитіла IgG до вірусу Краснухи (Rubella IgG) 120
Антитіла IgM до вірусу Краснухи (Rubella IgM) 120
Антитіла IgM до Токсоплазми (Toxoplasma gondii IgM) 120
Антитіла IgG до Токсоплазми (Toxoplasma gondii IgG) 120
Авідність антитіл IgG до Токсоплазми (Toxoplasma gondii) 150
Хламідіоз (серологія)
Антитіла IgG до Chlamydia trachomatis 130
Антитіла IgM до Chlamydia trachomatis 130
Антитіла IgA до Chlamydia trachomatis 130
Гельмінтози (серологія)
Антитіла IgG до аскарид 150
Антитіла IgG до ехінококу 150
Антитіла IgG до опісторхісів 150
Антитіла IgG до токсокар 150
Антитіла IgG до трихінел 150
Антитіла сумарні (A, M, G) до лямблій 150
Інші інфекції (серологія)
Антитіла IgG до Helicobacter рylori (збудник виразкової хвороби шлунку) 130
Антитіла IgМ до Helicobacter рylori (збудник виразкової хвороби шлунку) 130
Антитіла IgА до Helicobacter рylori (збудник виразкової хвороби шлунку) 130
Антитіла IgG до Morbilli virus (збудник кору) 165
Антитіла IgМ до Morbilli virus (збудник кору) 150
Антитіла IgG до Bordetella pertussis (збудник коклюшу) 200
Антитіла IgM до Bordetella pertussis (збудник коклюшу) 200
Антитіла IgG до Borrelia burgdorferi (збудник хвороби Лайма (кліщового бореліозу)) 150
Антитіла IgM до Borrelia burgdorferi (збудник хвороби Лайма (кліщового бореліозу)) 150
Антитіла сумарні до Treponema Рallidum (збудник сифілісу) 100
РМП з кардіоліпіновим антигеном для діагностики сифілісу (РВ) 80
Скринінговий аналіз на антитіла до ВІЛ методом ІФА 220
ДІАГНОСТИКА ІНФЕКЦІЙ МЕТОДОМ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ (ПЛР, PCR)
Вірусні гепатити (ПЛР)
Вірус гепатиту А (НАV) якісний аналіз (кров), ПЛР 165
Вірус гепатиту В (HBV) якісний аналіз (кров) Real-time, ПЛР 225
Вірус гепатиту В (HBV) кількісний аналіз (кров) Real-time, ПЛР 420
Вірус гепатиту С (HCV) якісний аналіз (кров) Real-time, ПЛР 165
Вірус гепатиту С (HCV) кількісний аналіз (кров) Real-time, ПЛР 520
Вірус гепатиту С (HCV) генотипування (кров) Real-time, ПЛР 520
Вірус гепатиту D (HDV) (кров) Real-time, ПЛР 180
Вірус гепатиту G (HGV) (кров), ПЛР 250
Вірус гепатиту ТТV (кров), ПЛР 210
Герпетичні інфекції та інфекції TORCH-групи (ПЛР)
Вірус простого герпесу 1/2 типів (HSV 1/2 типів), ПЛР 120
Вірус простого герпесу 1/2 типів (HSV 1/2 типів), ПЛР, типування 120
Вірус герпесу людини 6 типу (HHV 6), ПЛР, якісний аналіз 120
Вірус Епштейн-Барр (EBV), ПЛР, якісний аналіз 120
Вірус Епштейн-Барр (EBV), ПЛР, кількісний аналіз 120
Цитомегаловірус (CMV), ПЛР, якісний аналіз 120
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), ПЛР, якісний аналіз 120
Урогенітальні інфекції (ПЛР)
Хламідії (Chlamydia trachomatis), ПЛР 120
Гонококи (Neisseria gonorrhoeae), ПЛР 120
Трихомонади (Trichmonas vaginalis), ПЛР 120
Уреаплазма уреалітікум + парвум (Ureaplasma spp.) типування Real-time, ПЛР 120
Мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis), ПЛР 120
Мікоплазма генітальна (Mycoplasma genitalium), ПЛР 120
Гарднерела (Gardnerella vaginalis), ПЛР 120
Кандида альбіканс (Candida albicans), ПЛР 120
Candida albicans + crusei + glabrata, ПЛР, типування 120
Бліда трепонема (Treponema pallidum), ПЛР, якісний аналіз 175
Фемофлор 16. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, ПЛР 630
Фемофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, ПЛР 560
Флороценоз. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, ПЛР 450
Андрофлор. Дослідження біоценозу урогенітального тракту чоловіків, ПЛР 900
Андрофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, ПЛР 350
Вірус папіломи людини (ПЛР)
Вірус папіломи людини (HPV) 16/18 типи, якісний аналіз, ПЛР 120
Вірус папіломи людини (HPV) 12 типів, ПЛР, кількісний аналіз 250
Вірус папіломи людини (HPV) 12 типів, генотипування, ПЛР якісний аналіз 250
Вірус папіломи людини (HPV) 21 тип, генотипування, ПЛР якісний/кількісний 560
Вірус папіломи людини (HPV) 28 типів, ПЛР напівкількісний 525
Вірус папіломи людини (HPV) 6/11 типи (зішкряб), ПЛР 100
Комплексне генотипування ДНК ВПЛ в напівкількісному форматі методом REAL TIME: 19 високоонкогенних 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 26, 51, 53, 66, 68, 69, 73, 82 та 9 низькоонкогенних: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70 410
Digene® HC2 High-Risk HPV DNA тест (Виявлення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) високого канцерогенного ризику (ВКР) (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 та 68 типів) в цервікальних зразках методом гібридного захвату) 575
Інші інфекції (ПЛР)
Комплексне дослідження збудників інфекцій в матеріалі плода, ПЛР 1 330
Інші ПЛР дослідження/td>

Кардіогенетика: гіпертонія, ПЛР 525
Кардіогенетика: тромбофілія, ПЛР 525
Генетика метаболізму фолатів, ПЛР 300
ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ
Загальний аналіз сечі 100
Двостаканна проба сечі 170
Сеча за Нечипоренком 70
Білок в добовій сечі 50
Глюкоза в сечі 50
Кетони в сечі 50
Альфа-амілаза (діастаза) сечі 50
Креатинін в сечі 50
Альбумін в сечі (мікроальбумінурія). Сеча ранкова. 150
ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛУ
Загальний аналіз калу (копрограма) 100
Аналіз калу на приховану кров 80
Зішкрібок на ентеробіоз 80
Комплексний аналіз калу на гельмінти та найпростіші 100
Аналіз калу на Helicobacter pylori (антиген в калі) 280
ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕРМИ
Спермограма 300
Постокоітальний тест (проба Шуварського) 200
Тест-контакт сперми з цервікальним слизом 500
Пробна капацитація 700
HBA-тест 1 400
Тест на вітальність сперматозоїдів (HOST-тест) 500
Визначення антиспермальних антитіл (MAR-тест) 700
Визначення антиспермальних антитіл IgG (сироватка крові) 150
Визначення антиспермальних антитіл IgM (сироватка крові) 150
Виділення сперматозоїдів з сечі 600
Дослідження біопсійної тканини яєчка/придатка яєчка на наявність сперматозоїдів 500
МІКРОСКОПІЧНІ та ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Кольпоцитограма 220
Мікроскопія мазків з сечостатевих органів жінок 110
Мікроскопія мазків з сечостатевих органів чоловіків 110
Мікроскопія мазків з сечостатевих органів чоловіків (уретра/секрет простати) 110
Цитоморфологічне дослідження (урогенітальні виділенння, аспірат) 110
Скринінгове цитоморфологічне дослідження мазка шийки матки (ПАП-тест) 170
ПАП-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD) 370
ПАП-тест методом рідинної цитології + комплексне генотипування ДНК ВПЛ в напівкількісному форматі (19 високоонкогенних типів) 780
Цитологічне дослідження аспірату із порожнини матки 216
Цитологічне дослідження: виділення з молочної залози, пункційний, ендоскопічний, ексфоліативний матеріал, ексудат 300
Мікроскопічне дослідження на паразитарні гриби 100
Мікроскопія зіскребка на демодекс 100
Назоцитограма 100
БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Бакпосів матеріалу (ротоглотка, ніс, вухо, око, рана) на флору з чутливістю до антибактеріальних препаратів 200
Бакпосів харкотиння з чутливістю до антибактеріальних препаратів 200
Бакпосів сечі з чутливістю до антибактеріальних препаратів 200
Бакпосів урогенітальних виділень з чутливістю до антибактеріальних препаратів 200
Бакпосів грудного молока з чутливістю до антибактеріальних препаратів 200
Бакпосів калу на дисбактеріоз з чутливістю до антибактеріальних препаратів 275
Бакпосів калу на кишкову групу з чутливістю до антибактеріальних препаратів 240
Бакпосів на грибкову флору з чутливістю до протигрибкових препаратів 175
Бакпосів крові на стерильність з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів (попереднє замовлення аналізу) 400
Визначення Ureaplasma species, Mycoplasma hominis  методом DUO + визначення чутливості до антибіотиків методом SIR 255
Посів на мікоплазму, уреаплазму (IST2) ( зішкряб, напівкількісний) + визначення чутливості до антибіотиків 300
Бакпосів на носійство стафілокока з чутливістю до антибактеріальних препаратів 175
Бакпосів з носоглотки та ротоглотки на BL (Маркова) 200
ПАТОГІСТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Патогістологічне дослідження І категорії складності 210
Патогістологічне дослідження ІІ категорії складності 280
Патогістологічне дослідження ІІІ категорії складності 350
Патогістологічне дослідження ІV категорії складності 460
Патогістологічне дослідження V категорії складності 600
Імуногісто(цито-)хімічне дослідження, за 1 маркер 270
Комплексне імуногістохімічне дослідження пухлин + консультація ІГХ препаратів 2 030
Гістологічне дослідження та імуногістохімічне визначення плазматичних клітин в ендометрії (CD138) 570
Консультація патогістологічного матеріалу 250
ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Визначення каріотипу амніоцитів вагітності, що розвивається 2 110
Визначення каріотипу амніоцитів вагітності, що розвивається, FISH-метод 3 080
Визначення каріотипу ворсин хоріона вагітності, що розвивається 2 165
Визначення каріотипу ворсин хоріона вагітності, що розвивається, FISH-метод 2 460
Визначення каріотипу ворсин хоріона в абортивному матеріалі 2 165
Визначення каріотипу ворсин хоріона в абортивному матеріалі, FISH-метод 3 080
Визначення каріотипу пацієнта (28 днів) 1 500
Визначення каріотипу пацієнта (терміново, 7 днів) 1 900
Аналіз сперми, FISH-метод 2 250
Аналіз сперми, FISH-метод з дослідженням індивідуальної хромосоми 3 960
Аналіз сперми, фрагментація ДНК методом Tunel 3 350
Fish-аналіз лімфоцитів крові (1 хромосома) 1 320
Fish-аналіз лімфоцитів крові (2 хромосоми) 1 920
ДОІМПЛАНТАЦІЙНІ ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
PGD по 5 хромосомам (доімплантаційна генетична діагностика): 13, 18, 21, X, Y + біопсія бластомера 13 615
PGD по 9 хромосомам (доімплантаційна генетична діагностика): 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, X, Y + біопсія бластомера 18 150
PGD (доімплантаційна генетична діагностика) з індивідуальними зондами + біопсія бластомера 25 575
PGD (доімплантаційна генетична діагностика) з індивідуальними зондами (повторно): біопсія бластомера, Fish-аналіз лімфоцитів крові (1 хромосома) 23 020
PGD SGH (доімплантаційна генетична діагностика, порівняльна геномна гібридізація), 24 хромосоми, до 8 ембріонів + біопсія трофектодерми 39 000
PGD SGH (доімплантаційна генетична діагностика, порівняльна геномна гібридізація), 24 хромосоми, додатковий ембріон + біопсія трофектодерми 6 500
PGD SGH «плюс» (доімплантаційна генетична діагностика, порівняльна геномна гібридизація), 24 хромосоми, до 8 ембріонів + біопсія трофектодерми 54 500
Доімплантаційна генетична діагностика методом ПЛР (І ст. складності) 6 500
Доімплантаційна генетична діагностика методом ПЛР (ІI ст. складності) 13 000
Доімплантаційна генетична діагностика методом ПЛР (ІII ст. складності) 19 500
Біопсія бластомера/трофектодерми 3 820
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Виділення та зберігання ДНК з лейкоцитів периферійної крові 395
Визначення зиготності гену RHD 1 980
Визначення мутацій генів BRCA1 та BRCA2 1 680
ДНК-діагностика невстановленої мутації (І ст. складності) 6 500
ДНК-діагностика невстановленої мутації (ІІ ст. складності) 13 000
ДНК-діагностика невстановленої мутації (ІІІ ст. складності) 19 500
ДНК-діагностика мікроделецій Y-хромосоми 870
ДНК-діагностика мікроструктурних  хромосомних аномалій методом порівняльної геномної гібридизації 14 500
ДНК-діагностика муковісцидозу 1 035
ДНК-діагностика нейросенсорної несиндромальної туговухості (ген GJB2) 885
ДНК-діагностика синдрому Мартіна-Бела або ламкої X-хромосоми 2 415
ДНК-діагностика спінальної м’язової атрофії 830
ДНК-діагностика фенілкетонурії 1 260
Неінвазивна пренатальна ДНК-діагностика резус-фактору плода (по крові вагітної) 2 220
Пренатальна ДНК-діагностика резус-належності ембріону (по ворсинам хоріону чи аміноцитам) 1 365
Пренатальна ДНК-діагностика фенілкетонурії (по ворсинам хоріону чи аміноцитам) 1 365
ДНК-діагностика абортивного матеріалу методом порівняльної геномної гібридизації
HLA-типування (2 особи) 7 595
HLA-типування (1 особа) 3 840
Неінвазивний пренатальний тест на наявність синдрому Дауна 7 770
Неінвазивний пренатальний тест на наявність синдромів Дауна, Едвардса, Патау 11 700
Неінвазивний пренатальний тест на наявність синдромів Дауна, Едвардса, Патау, XXX, XXY, XYY, XO 12 700
Неінвазивний пренатальний тест на наявність синдромів Дауна, Едвардса, Патау, XXX, XXY, XYY, XO, синдрому Ді Джорджі 14 700