Найменування послуги Ціна, грн.
ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Забір крові 25
Забір біологічного матеріалу для дослідження (за виключенням крові) 35
Біопсія (без вартості патогістологічного дослідження) 200
Панч-біопсія з анестезією (без вартості патогістологічного дослідження) 500
Комплексні лабораторні пропозиції
Комплекс «Передопераційне обстеження»: загальний аналіз крові з формулою, загальний аналіз сечі, група крові та резус-фактор, коагулограма, білірубін фракційно, АЛТ, АСТ, креатинін, сечовина, глюкоза, HBSAg, anti-HCV, антитіла сумарні до збудника сифілісу, 2 доби 1 245
Комплекс «Передопераційне обстеження перед лазерною корекцією зору»: глюкоза, HBSAg, антитіла сумарні до збудника сифілісу, 2 доби 285
Комплекс «Перевірка стану печінки»: загальний аналіз крові з формулою,білірубін фракційно, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, загальний білок, HBsAg, anti-HBcor, anti-HCV, 2 доби 855
Комплекс «Біль в суглобах»: загальний аналіз крові з формулою, антистрептолізин-О, ревматоїдний фактор, С-раективний білок, сечова кислота, 1 доба 375
Комплекс «Щитоподібна залоза»: ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний, АТПО, ТГ, анти-ТГ, 2 доби 760
Комлпекс «Цукровий діабет»: глюкоза крові, глікований гемоглобін, ТТГ, амілаза панкреатична, С-пептид 640
Комплекс «Надлишкова маса тіла»: загальний аналіз крові з формулою, білірубін фракційно, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, амілаза панкреатична, глюкоза крові, глікований гемоглобін, холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ТТГ, АТПО, 1 доба 1 095
Комплекс «Діагностика остеопорозу»: паратгормон, кальцій іонізований, фосфор неорганічний 260
Комплекс «Кардіологічний профіль скорочений»: загальний аналіз крові з формулою, холестерин, тригліцериди, ЛПНЩ, ЛПВЩ, глюкоза, 1 доба 495
Комплекс «Кардіологічний профіль розширений»: загальний аналіз крові з формулою, холестерин, тригліцериди, ЛПНЩ, ЛПВЩ, глюкоза, АЛТ, АСТ, креатинін, сечова кислота, калій, С-реактивний білок, протромбіновий тест, ТТГ, загальний аналіз сечі, 2 доби 1 030
Комплекс «Гастроентерологічний профіль скорочений»: загальний аналіз крові з формулою, білірубін фракційно, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, амілаза панкреатична, глюкоза, антитіла IgG до Helicobacter рylori, загальний аналіз калу (копрограма), 3 доби 725
Комплекс «Гастроентерологічний профіль розширений»: загальний аналіз крові з формулою, білірубін фракційно, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, амілаза панкреатична, глюкоза, антитіла IgG до Helicobacter рylori, загальний аналіз калу (копрограма), антитіла до гельмінтів, HBsAg, антитіла сумарні до гепатиту С, 3 доби 2 105
Комплекс «Скринінг гепатиту С»: антитіла сумарні, виявлення вірусу методом ПЛР, 3 доби 290
Комплекс «Скринінг гепатиту В»: HBsAg, антитіла сумарні до корового антигену, виявлення вірусу методом ПЛР, 3 доби 510
Комплекс «Скринінг гепатитів В та С»: HBsAg, антитіла сумарні до корового антигену вірусу гепатиту В, антитіла сумарні до вірусу гепатиту С, 2 доби 430
Комплекс «TORCH-інфекції»: антитіла IgG, IgM до токсоплазми, краснухи, цитомегаловірусу, вірусу простого герпесу 1/2 типів, 3 доби 990
Комплекс «Герпетичні інфекції та інфекції TORCH-групи, ПЛР»: виявлення вірусів герпесу 1/2 типів, 6 типу, Епштейна-Барр, цитомегаловірусу, токсоплазми 570
Комплекс «Приховані вірусні інфекції»: антитіла IgG до цитомегаловірусу, вірусів герпесу 1/2 типів, 2 типу, 6 типу, Епштейна-Барр 620
Комплекс «Вкусив кліщ»: загальний аналіз крові з формулою, антитіла IgG, IgM до борелій 410
КЛІНІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ
Загальний аналіз крові та лейкоцитарна формула, 1 доба 130
Загальний аналіз крові (без лейкоцитарної формули),  1 доба 110
Загальний аналіз крові з формулою + ретикулоцити, 1 доба 165
Група крові (АВ0) та резус-фактор (Rh), 1 доба 120
Біохімічні дослідження крові
Комплекс «Біохімія крові»: білірубін фракційно, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ, загальний білок, альбумін, амілаза панкреатична, сечовина, сечова кислота, креатинін, глюкоза, 1 доба 600
Комплекс «Печінкові проби»: білірубін фракційно, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ, 1 доба 260
Аланінамінотрансфераза (AЛТ), 1 доба 50
Аспартатамінотрансфераза (АСТ), 1 доба 50
Білірубін загальний, 1 доба 50
Білірубін прямий, 1 доба 50
Білірубін фракційно (загальний, прямий, непрямий), 1 доба 70
Гамма-глютамілтрансфераза (ГГТ), 1 доба 50
Лужна фосфатаза (ЛФ), 1 доба 50
Тимолова проба 60
Альфа-амілаза, 1 доба 50
Амілаза панкреатична, 1 доба 50
Ліпаза 130
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ), 1 доба 50
Холінестераза 50
Церулоплазмін (мідна оксидаза) 145
Загальний білок, 1 доба 50
Загальний білок та білкові фракції, 1 доба 70
Альбумін, 1 доба 50
Комплекс «Ниркові проби»: сечовина, сечова кислота, креатинін, калій, 1 доба 190
Креатинін, 1 доба 50
Сечова кислота, 1 доба 50
Сечовина, 1 доба 50
Азот сечовини, 1 доба 50
Ліпідний обмін
Комплекс «Ліпідограма»: холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, коефіцієнт атерогенності, 1 доба 210
Холестерин (ХС), 1 доба 55
Тригліцериди (ТГ), 1 доба 55
Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ), 1 доба 55
Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), 1 доба 55
Аполіпопротеїн-А (Апо-А) 75
Аполіпопротеїн-В (Апо-В) 75
Електроліти, мікроелементи
Комплекс «Електроліти крові»: калій, натрій, хлор, кальцій іонізований, 1 доба 210
Калій (К+), 1 доба 50
Натрій (Na+), 1 доба 50
Хлор (Cl-), 1 доба 50
Кальцій (Ca), 1 доба 50
Кальцій іонізований (Са++), 1 доба 70
Магній (Mg), 1 доба 50
Фосфор неорганічний (Р), 1 доба 50
Глюкоза, метаболіти вуглеводного обміну та пов’язані з ним гормони
Глюкоза крові (венозна/капілярна кров), 1 доба 60
Глюкозо-толерантний тест (дворазове визначення), 1 доба 150
Глюкозо-толерантний тест (триразове визначення протягом 2 годин), 1 доба 200
Глікований гемоглобін (HbA1c), 1 доба 150
С-пептид (заморожена сироватка) 140
Інсулін 140
Індекс НОМА-IR 160
Лептин 375
Ревмо- та кардіомаркери
Комплекс «Ревмопроби»: антистрептолізин-О, ревматоїдний фактор, С-раективний білок, 1 доба 200
C-реактивний білок (напівкількісний показник), 1 доба 70
Ревматоїдний фактор (напівкількісний показник), 1 доба 70
Антистрептолізин-О (напівкількісний показник), 1 доба 70
Гомоцистеїн 375
Серомукоїди 60
Креатинфосфокіназа (КФК) 70
Креатинфосфокіназа-МВ (КФК-МВ) 130
Тропонін І,  1 доба 130
Метаболізм заліза та діагностика анемій
Комплекс «Диференційна діагностика анемії»: загальний аналіз крові з формулою, залізо, ферритин, фолієва кислота, вітамін В12 595
Залізо (Fe), 1 доба 55
Ферритин 140
Вітамін В12 (ціанокобаламін), 1 доба 140
Трансферин, 1 доба 140
Комплекс «Насиченість трансферину залізом»: насиченість трансферину залізом, трансферин, залізо, загальна залізозв’язуюча здатність сироватки, 1 доба 170
Фолієва кислота, 1-2 доби 170
Гематологічні дослідження
Коагулограма: протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізоване відношення (МНО, INR), відсоток протромбіну за Квіком, тромбіновий час (ТЧ), активований частковий тромбопластиновий (АЧТЧ), фібриноген (ФБ), 1 доба 240
Протромбіновий тест: протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізоване відношення (МНО, INR), відсоток протромбіну за Квіком, 1 доба 110
Тромбіновий час (ТЧ,) 1 доба 80
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), 1 доба 80
Фібриноген за Клаусом (ФБ), 1 доба 80
D-димер, 1 доба 135
Вовчаковий антикоагулянт 150
Пряма проба Кумбса, 1 доба 150
Непряма проба Кумбса, 1 доба 150
Час згортання крові методом Моравіца 80
ГОРМОНИ
Тиреоїдна панель гормонів
Тиреотропний гормон (ТТГ), 2 доби 130
Трийодтиронін вільний (Т3 free), 2 доби 130
Трийодтиронін загальний (Т3), 2 доби 130
Тироксин вільний (Т4 free), 2 доби 130
Тироксин загальний (Т4), 2 доби 130
Тиреоглобулін (TГ), 2 доби 130
Кальцитонін, 1 доба 255
Паратгормон, 1 доба 150
Антитіла до тиреоглобуліну (анти-TГ, anti-TG), 2 доби 140
Антитіла до тиреоїдної пероксидази (анти-ТПО), 2 доби 140
Антитіла до рецепторів ТТГ 240
Антимікросомальні антитіла (АМС тиреоїдні) 180
Репродуктивна панель гормонів
Естрадіол (Е2), 2 доби 145
Прогестерон (П), 2 доби 145
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), 2 доби 145
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), 2 доби 145
Пролактин (ПРЛ), 2 доби 145
Макропролактин 270
Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S), 2 доби 145
Дигідротестостерон (ДТ) 270
17-оксипрогестерон (17-ОНП), 2 доби 145
Тестостерон вільний, 2 доби 175
Тестостерон загальний, 2 доби 145
Тестостерон-естрадіол зв’язуючий глобулін (cекс-зв`язуючий глобулін, SHBG), 2 доби 150
Андростендіон 165
Індекс вільного тестостерону, 2 доби 195
Антимюллерів гормон 390
Пренатальна діагностика
Хоріонічний гонадотропін людини (бета-ХГЛ) загальний, 1 доба 145
Хоріонічний гонадотропін людини (бета-ХГЛ) вільний, 2 доби 145
Альфа-фетопротеїн (АФП), 2 доби 145
Асоційований із вагітністю протеїн А (PAPP-A), 2 доби 145
Естріол вільний (E3 free), 2 доби 145
Плацентарний лактоген, 2 доби 240
Плацентарний фактор росту 430
Пренатальна діагностика в I триместрі (подвійний тест): бета-ХГЛ вільний, PAPP-A, аналіз Astraia 400
Пренатальна діагностика в I триместрі з оцінкою ризику прееклампсії: бета-ХГЛ вільний, PAPP-A, PIGF (placental growth factor), аналіз Astraia 1 190
Пренатальна діагностика в II триместрі (потрійний тест): бета-ХГЛ вільний, АФП, естріол вільний, аналіз Astraia 450
Експрес-тест на виявлення навколоплідних вод ACTIM PRO 600
Інші гормони
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 245
Альдостерон 270
Кортизол 125
Соматотропний гормон (CTГ, STH, Growth hormone, гормон росту) 175
Ренін активний 465
Вітамін D загальний (25-(ОН) D) 390
Вітамін D3 (1,25 дигідрокси-холекальциферол) 1 690
ОНКОМАРКЕРИ
Простато-специфічний антиген загальний (Total PSA), 1 доба 150
Простато-специфічний антиген вільний (Free PSA), 1 доба 170
Онкомаркер шлунково-кишкового тракту (СА-242) 345
Онкомаркер шлунку (СА-72-4) 360
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА-19-9) 135
Онкомаркер молочної залози (СА-15-3), 2 доби 150
Онкомаркер яєчників (СА-125), 2 доби 150
Онкомаркер раку яєчників НЕ4, 2 доби 330
Раково-ембріональний антиген (СЕА), 2 доби 140
Індекс ROMA, 2 доби 420
ІМУНОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА
Імунограма 450
Визначення циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) 90
Вміст секреторного імуноглобуліну А 240
Гемолізини (імунні антитіла за системою АВО) 315
Антирезусні антитіла, 1 доба 225
Антитіла IgG до бета-2-глікопротеїну I 270
Антитіла IgM до бета-2-глікопротеїну I 270
Антитіла IgG до кардіоліпіну 195
Антитіла IgM до кардіоліпіну 195
Антитіла IgG до фосфоліпідів 210
Антитіла IgM до фосфоліпідів 210
Антитіла IgG до гліадину 205
Антитіла до циклічного цитруллінового пептиду (anti-ССР) 345
Антимітохондріальні антитіла (АМА-М2) 210
Антинуклеарні антитіла (ANA) 180
Визначення антитіл І типа до денатурованої (односпіральної) ДНК 240
Визначення антитіл ІІ типа до нативної (двоспіральної) ДНК 315
АЛЕРГОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА
Респіраторна алергопанель (амброзія; полин гіркий; полин звичайний; D.pteronyssinus; D. Farinae; ромашка; маргаритка; кульбаба; подорожник; лобода; пилок квітки (маргаритка, айстра, хризантема, жоржина); кропива пекуча; соняшник; мар біла; сandida albicans; Aspergillus niger; Penicillium notatum; Cladosporium herbarum; Aspergillus fumigatus; Alternaria alternata) 525
Харчова алергопанель (лісовий горіх; арахіс; грецький горіх; мигдаль; молоко; яєчний білок; яєчний жовток; казеїн; картопля; селедера; морква; томати; тріска; краби; апельсини; яблука; пшеничне борошно; житнє борошно; кунжутне насіння; соєві боби) 525
Педіатрична алергопанель (кліщ Derm. pteronyssinus; кліщ Derm.farinae; береза; суміш трав; кішка; собака; грибок Alternaria alternate; молоко; α-лактальбумин; β-лактоглобулін; казеїн; яєчний білок; яєчний жовток; бичачий сироватковий альбумін; соєві боби; морква; картопля; пшеничне борошно; лісовий горіх; арахіс) 525
Змішана алергопанель (кліщ Derm. pteronyssinus; кліщ Derm.farinae; вільха; береза; ліщина; суміш трав; жито (пилок); полин; подорожник; кішка; кінь; собака; грибок Alternaria alternata; яєчний білок; молоко; арахіс; лісовий горіх; морква; пшеничне борошно; соєві боби) 525
Імуноглобулін E загальний (IgE Total) 125
Антитіла IgE до алергенів (за 1 алерген) 120
ДІАГНОСТИКА ІНФЕКЦІЙ (визначення специфічних антитіл)
Вірусні гепатити (серологія)
Антитіла IgG до вірусу гепатиту А (anti-HAV IgG) 150
Антитіла IgM до вірусу гепатиту А (anti-HAV IgM) 150
Антитіла сумарні до вірусу гепатиту А (anti-HАV) 225
HBs-антиген (HBsAg), 2 доби 140
Антитіла IgG до HBs-антигену (anti-HBs IgG), 2 доби 150
HBe-антиген (HBeAg) 140
Антитіла сумарні до корового антигену вірусу гепатиту В (anti-Hbcor IgG, IgM), 2 доби 170
Антитіла IgG до HBcor-антигену (anti-HBcor IgG), 2 доби 140
Антитіла IgM до HBcor-антигену (anti-HBcor IgM), 2 доби 140
Антитіла сумарні до вірусу гепатиту С (anti-HCV), 2 доби 140
Антитіла IgG до вірусу гепатиту D (anti-HDV IgG) 165
Герпетичні інфекції та інфекції ТORCH-групи (серологія)
Антитіла IgG до вірусу простого герпесу 1/2 типу (HSV-1/2 IgG), 3 доби 130
Антитіла IgM до вірусу простого герпесу 1/2 типу (HSV-1/2 IgM), 3 доби 130
Авідність антитіл IgG до простого герпесу 2 типу (HSV-2) 150
Антитіла IgG до вірусу простого герпесу 1 типу (HSV-1 IgG) 130
Антитіла IgM до вірусу простого герпесу 1 типу (HSV-1 IgM) 130
Антитіла IgG до вірусу простого герпесу 2 типу (HSV-2 IgG), 3 доби 130
Антитіла IgM до вірусу простого герпесу 2 типу (HSV-2 IgM) 130
Антитіла IgG до вірусу герпесу 6 типу 130
Антитіла IgG до вірусу Варіцелла Зостер (VZV IgG) 130
Антитіла IgM до вірусу Варіцелла Зостер (VZV IgM) 130
Антитіла IgG до вірусу Епштейна-Барр VCA (EBV VCA IgG) 130
Антитіла IgM до вірусу Епштейна-Барр VCA (EBV VCA IgM) 130
Антитіла IgG до вірусу Епштейна-Барр EBNA (EBV EBNA IgG) 130
Антитіла IgG до Цитомегаловірусу (CMV IgG), 3 доби 130
Антитіла IgM до Цитомегаловірусу (CMV IgM), 3 доби 130
Авідність антитіл IgG до Цитомегаловірусу (CMV) 150
Антитіла IgG до вірусу Краснухи (Rubella IgG), 3 доби 130
Антитіла IgM до вірусу Краснухи (Rubella IgM), 3 доби 130
Антитіла IgM до Токсоплазми (Toxoplasma gondii IgM), 3 доби 130
Антитіла IgG до Токсоплазми (Toxoplasma gondii IgG), 3 доби 130
Авідність антитіл IgG до Токсоплазми (Toxoplasma gondii), 3 доби 150
Хламідіоз (серологія)
Антитіла IgG до Chlamydia trachomatis, 3 доби 130
Антитіла IgM до Chlamydia trachomatis, 3 доби 130
Антитіла IgA до Chlamydia trachomatis, 3 доби 130
Антитіла IgG до Chlamydia pneumoniae 200
Антитіла IgM до Chlamydia pneumoniae 200
Гельмінтози (серологія)
Комплекс «Гельмінтози»: антитіла IgG до  аскарид, ехінококу, опісторхісів, токсокар, трихінел, антитіла сумарні до лямблій, 3 доби 855
Антитіла IgG до аскарид, 3 доби 150
Антитіла IgG до ехінококу, 3 доби 150
Антитіла IgG до опісторхісів, 3 доби 150
Антитіла IgG до токсокар, 3 доби 150
Антитіла IgG до трихінел, 3 доби 150
Антитіла сумарні (A, M, G) до лямблій, 3 доби 150
Антитіла JgM до лямблій, 3 доби 150
Інші інфекції (серологія)
Антитіла IgG до Helicobacter рylori (збудник виразкової хвороби шлунку), 3 доби 150
Антитіла IgМ до Helicobacter рylori (збудник виразкової хвороби шлунку) 150
Антитіла IgА до Helicobacter рylori (збудник виразкової хвороби шлунку) 150
Антитіла IgG до Morbilli virus (збудник кору) 165
Антитіла IgМ до Morbilli virus (збудник кору) 150
Антитіла IgG до Bordetella pertussis (збудник коклюшу) 200
Антитіла IgM до Bordetella pertussis (збудник коклюшу) 200
Антитіла IgG до Borrelia burgdorferi (збудник хвороби Лайма (кліщового бореліозу)) 150
Антитіла IgM до Borrelia burgdorferi (збудник хвороби Лайма (кліщового бореліозу)) 150
Антитіла IgG до Mycoplasma pneumoniae 200
Антитіла IgM до Mycoplasma pneumoniae 200
Антитіла сумарні до Treponema Рallidum (збудник сифілісу), 2 доби 150
РМП з кардіоліпіновим антигеном для діагностики сифілісу (РВ), 1 доба 80
Скринінговий аналіз на антитіла до ВІЛ методом ІФА 220
ДІАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ (ПЛР, PCR)
Вірусні гепатити (ПЛР)
Вірус гепатиту А (НАV) якісний аналіз (кров), ПЛР 165
Вірус гепатиту В (HBV) якісний аналіз (кров), ПЛР, 3 доби 280
Вірус гепатиту В (HBV) кількісний аналіз (кров), ПЛР 420
Вірус гепатиту С (HCV) якісний аналіз (кров), ПЛР, 3 доби 300
Вірус гепатиту С (HCV) кількісний аналіз (кров), ПЛР 520
Вірус гепатиту С (HCV) генотипування (кров), ПЛР 520
Вірус гепатиту D (HDV) (кров), ПЛР 180
Вірус гепатиту G (HGV) (кров), ПЛР 250
Вірус гепатиту ТТV (кров), ПЛР 210
Герпетичні інфекції та інфекції TORCH-групи (ПЛР)
Вірус простого герпесу 1/2 типів (HSV 1/2 типів), якісний аналіз, ПЛР 150
Вірус простого герпесу 1/2 типів (HSV 1/2 типів), ПЛР кількісний аналіз, 3 доби 170
Вірус простого герпесу 1/2 типів (HSV 1/2 типів), ПЛР типування, 3 доби 160
Вірус герпесу людини 6 типу (HHV 6), ПЛР якісний аналіз, 3 доби 150
Вірус Епштейна-Барр (EBV), ПЛР якісний аналіз, 3 доби 150
Вірус Епштейна-Барр (EBV), ПЛР кількісний аналіз, 3 доби 170
Цитомегаловірус (CMV), ПЛР якісний аналіз, 3 доби 150
Цитомегаловірус (CMV), ПЛР кількісний аналіз 170
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), ПЛР якісний аналіз, 3 доби 150
Урогенітальні інфекції (ПЛР)
Хламідії (Chlamydia trachomatis), ПЛР, 3 доби 150
Гонококи (Neisseria gonorrhoeae), ПЛР, 3 доби 150
Трихомонади (Trichmonas vaginalis), ПЛР, 3 доби 150
Уреаплазма уреалітікум/парвум, ПЛР, типування, якісний аналіз, 3 доби 150
Уреаплазма (Ureaplasma spp.), ПЛР, кількісний аналіз 150
Мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis), ПЛР, 3 доби 150
Мікоплазма генітальна (Mycoplasma genitalium), ПЛР, 3 доби 150
Гарднерела (Gardnerella vaginalis), ПЛР, 3 доби 150
Кандида альбіканс (Candida albicans), ПЛР, 3 доби 150
Candida albicans + crusei + glabrata, ПЛР, типування 250
Бліда трепонема (Treponema pallidum), ПЛР, якісний аналіз 175
Фемофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту на 10 інфекцій, ПЛР, 3 доби 560
Фемофлор 16. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, ПЛР, 3 доби 750
Флороценоз. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, ПЛР 450
Андрофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, ПЛР, 3 доби 650
Андрофлор. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, ПЛР, 3 доби 1 000
Вірус папіломи людини (ПЛР)
Вірус папіломи людини (HPV) 16/18 типи, ПЛР якісний аналіз, 3 доби 150
Вірус папіломи людини (HPV) 16/18 типи, ПЛР кількісний аналіз 170
Вірус папіломи людини (HPV) 12 типів, генотипування, ПЛР якісний аналіз (16,18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), 3 доби 280
Вірус папіломи людини (HPV) 12 типів, генотипування, ПЛР кількісний аналіз (16,18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), 3 доби 300
Вірус папіломи людини (HPV) 21 тип, генотипування, ПЛР кількісний аналіз ( 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), 3 доби 560
Вірус папіломи людини (HPV) 28 типів, ПЛР напівкількісний аналіз 525
Вірус папіломи людини (HPV) 6/11 типи (зішкряб), ПЛР 100
Комплексне генотипування  ДНК ВПЛ в напівкількісному форматі методом REAL TIME: 19 високоонкогенних  16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 26, 51, 53, 66, 68, 69, 73, 82 та 9 низькоонкогенних: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70 410
Digene® HC2 High-Risk HPV DNA тест (Виявлення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) високого канцерогенного ризику (ВКР) (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 та 68 типів) в цервікальних зразках методом гібридного захвату) 575
Інші інфекції (ПЛР)
Мікобактерії туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis), ПЛР, якісний аналіз 150
Комплексне дослідження збудників інфекцій в ендометрії/матеріалі плода (Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhea, HSV 1, HSV 2, CMV), ПЛР, якісний аналіз, 3 доби 1 050
ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ
Загальний аналіз сечі, 1 доба 110
Двостаканна проба сечі, 1 доба 190
Сеча за Нечипоренком, 1 доба 80
Білок в добовій сечі, 1 доба 55
Глюкоза в сечі, 1 доба 55
Кетони в сечі, 1 доба 55
Альфа-амілаза (діастаза) сечі, 1 доба 55
Креатинін в сечі, 1 доба 55
Альбумін в сечі (мікроальбумінурія). Сеча ранкова. 150
Кортизол в добовій сечі 200
Дезоксипіридинолін в сечі (Пірілінкс Д) 270
ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛУ
Загальний аналіз калу (копрограма), 1 доба 100
Аналіз калу на приховану кров, 1 доба 80
Зішкрібок на ентеробіоз, 1 доба 80
Комплексний аналіз калу на гельмінти та найпростіші, 1 доба 100
Аналіз калу на Helicobacter pylori (антиген в калі), 1 доба 280
Кальпротектин 375
ІНШІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Мікроелементний аналіз волосся (28 показників) 550
Кортизол в слині 290
Лабораторні дослідження 1
ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕРМИ
Спермограма 330
Постокоітальний тест (з забором матеріалу) 250
Тест-контакт сперми з цервікальним слизом* 550
Реакція пробної капацитації* 770
HBA-тест* 1 540
Тест на вітальність сперматозоїдів (HOST-тест)* 550
Визначення антиспермальних антитіл (MAR-тест)* 770
Визначення антиспермальних антитіл IgG (сироватка крові) 170
Визначення антиспермальних антитіл IgM (сироватка крові) 170
Виділення сперматозоїдів з сечі 660
Дослідження біопсійної тканини яєчка/придатка яєчка на наявність сперматозоїдів 550
МІКРОСКОПІЧНІ та ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Кольпоцитограма, 2 доби 220
Мікроскопія мазків з сечостатевих органів жінок, 1 доба 120
Мікроскопія мазків з сечостатевих органів чоловіків, 1 доба 120
Мікроскопія мазків з сечостатевих органів чоловіків (уретра / секрет простати), 1 доба 120
Мікроскопічне дослідження сперми, 1 доба 120
Мікроскопічне дослідження на паразитарні гриби, 1 доба 120
Мікроскопія зіскребка на демодекс, 1 доба 120
Цитоморфологічне дослідження (урогенітальні виділенння), 2 доби 150
Скринінгове цитоморфологічне дослідження мазка шийки матки (ПАП-тест), 2доби 200
ПАП-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD) 405
ПАП-тест методом рідинної цитології + комплексне генотипування ДНК ВПЛ в напівкількісному форматі (19 високоонкогенних типів) 1 000
Цитологічне дослідження аспірату із порожнини матки, 2 доби 220
Цитологічне дослідження пунктату / виділення з молочної залози / ендоскопічний, ексфоліативний матеріал / ексудат (1 скло), 2 доби 200
Назоцитограма, 1 доба 150
БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Бакпосів матеріалу (ротоглотка, ніс, вухо, око, рана) на флору з чутливістю до антибактеріальних препаратів 200
Бакпосів харкотиння з чутливістю до антибактеріальних препаратів 200
Бакпосів сечі з чутливістю до антибактеріальних препаратів 200
Бакпосів урогенітальних виділень з чутливістю до антибактеріальних препаратів 200
Бакпосів грудного молока з чутливістю до антибактеріальних препаратів 200
Бакпосів калу на дисбактеріоз з чутливістю до антибактеріальних препаратів 275
Бакпосів калу на кишкову групу з чутливістю до антибактеріальних препаратів 240
Бакпосів на грибкову флору з чутливістю до протигрибкових препаратів 175
Бакпосів крові на стерильність з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів (попереднє замовлення аналізу) 400
Посів на мікоплазму, уреаплазму (IST2) + визначення чутливості до антибактеріальних препаратів, 2 доби 300
Бакпосів на носійство стафілокока з чутливістю до антибактеріальних препаратів 175
Виявлення стрептококів групи В (Streptococcus agalactiae) з чутливістю до антибактеріальних препаратів 310
Бакпосів з носоглотки та ротоглотки на BL 200
Мікробіологічне дослідження на виявлення трихомонад (Trichomonas vaginalis) методом InPouch, 7 діб 540
Мікробіологічне дослідження на виявлення гонококів (Neisseria gonorrhoeae) методом In Tray GC, 2 доби 500
Мікробіологічне дослідження на виявлення дерматофітів методом In Tray DM, 14 діб 500
Мікробіологічна діагностика біопсії ендометрію/хоріона з чутливістю до антибактеріальних препаратів 2 770
ПАТОГІСТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Патогістологічне дослідження І категорії складності 360
Патогістологічне дослідження ІІ категорії складності 420
Патогістологічне дослідження ІІІ категорії складності 520
Патогістологічне дослідження ІV категорії складності 655
Патогістологічне дослідження V категорії складності 820
Імуногістохімічне дослідження (1 маркер) 380
Гістологічне дослідження та імуногістохімічне визначення плазматичних клітин в ендометрії (CD138) 730
Гістологічне дослідження біопсії шлунка + ШЙК/альціановий синій + Warthin-Starry на хелікобактер 780
Дослідження панч-біопсії шкіри (при доброякісних пухлинах і пухлиноподібних процесах) + одноразовий пристрій для взяття панч-біопсії 505
Дсолідження панч-біопсії шкіри при запальних дерматозах + ШЙК/альціановий синій + еластичні волокна за Вергоффом, толуїдиновий синій (2 за призначенням лікаря-патологоанатома) + одноразовий пристрій для взяття панч-біопсії 780
Дослідження панч-біопсії шкіри при алопеціях + ШЙК/альціановий синій + за Масоном + толуїдиновий синій або еластичні волокна  + одноразовий пристрій для взяття панч-біопсії 880
Дослідження біопсії шкіри при бульозних дерматитах та аутоімунних ураженнях шкіри з використанням прямої імунофлюоресценції (IgA +  IgM + IgG + комплемент С3 + фібриноген). 1 890
Інтраопераційне гістологічне дослідження 1 260
Консультація патогістологічного / цитологічного матеріалу 350
ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Визначення каріотипу амніоцитів вагітності, що розвивається 2 000
Визначення каріотипу амніоцитів вагітності, що розвивається, FISH-метод 2 800
Визначення каріотипу ворсин хоріона вагітності, що розвивається 1 800
Визначення каріотипу ворсин хоріона вагітності, що розвивається, FISH-метод 2 800
Визначення каріотипу ворсин хоріона в абортивному матеріалі 1 800
Визначення каріотипу ворсин хоріона в абортивному матеріалі, FISH-метод 2 800
Визначення каріотипу пацієнта (28 днів) 1 450
Визначення каріотипу пацієнта (терміново, 7 днів) 2 050
Аналіз сперми, FISH-метод 2 475
Аналіз сперми, FISH-метод з дослідженням індивідуальної хромосоми 4 355
Аналіз сперми, фрагментація ДНК методом Tunel 3 350
Fish-аналіз лімфоцитів крові (1 хромосома) 1 450
Fish-аналіз лімфоцитів крові (2 хромосоми) 2 110
ДОІМПЛАНТАЦІЙНІ ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Доімплантаційний генетичний скринінг (PGS) по 5 хромосомам: 13, 18, 21, X, Y (без біопсії бластомера/трофектодерми) 14 975
Доімплантаційний генетичний скринінг (PGS) по 9 хромосомам: 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, X, Y (без біопсії бластомера/трофектодерми) 19 965
Доімплантаційний генетичний скринінг (PGS) з індивідуальними зондами  (без біопсії бластомера/трофектодерми) 28 130
Доімплантаційний генетичний скринінг (PGS) з індивідуальними зондами (повторно): біопсія бластомера, Fish-аналіз лімфоцитів крові (1 хромосома) 25 320
Доімплантаційний генетичний скринінг (PGS NGS) на 24 хромосоми (до 8 ембріонів) (без біопсії бластомера/трофектодерми) 46 100
Доімплантаційний генетичний скринінг (PGS NGS) на 24 хромосоми (додатковий ембріон) (без біопсії бластомера/трофектодерми) 7 000
Доімплантаційна генетична діагностика методом ПЛР (І ст. складності) 8 000
Доімплантаційна генетична діагностика методом ПЛР (ІI ст. складності) 16 000
Доімплантаційна генетична діагностика методом ПЛР (ІII ст. складності) 24 000
Біопсія бластомера/трофектодерми 5 000
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Виділення та зберігання ДНК з лейкоцитів периферійної крові 395
Визначення зиготності гену RHD 1 980
Визначення мутацій генів BRCA1 та BRCA2 2 550
ДНК-діагностика невстановленої мутації (І ст. складності) 8 000
ДНК-діагностика невстановленої мутації (ІІ ст. складності) 16 000
ДНК-діагностика невстановленої мутації (ІІІ ст. складності) 24 500
ДНК-діагностика мікроделецій Y-хромосоми 1 415
ДНК-діагностика мікроструктурних  хромосомних аномалій методом порівняльної геномної гібридизації 39 035
ДНК-діагностика муковісцидозу 1 580
ДНК-діагностика нейросенсорної несиндромальної туговухості (ген GJB2) 885
ДНК-діагностика синдрому Мартіна-Бела або ламкої X-хромосоми 4 750
ДНК-діагностика спінальної м’язової атрофії 920
ДНК-діагностика фенілкетонурії 1 260
Неінвазивна пренатальна ДНК-діагностика резус-фактору плода (по крові вагітної), 4 доби 2 000
Пренатальна ДНК-діагностика резус-належності ембріону (по ворсинам хоріону чи аміноцитам) 4 240
Пренатальна ДНК-діагностика фенілкетонурії (по ворсинам хоріону чи аміноцитам) 3 830
ДНК-діагностика абортивного матеріалу методом порівняльної геномної гібридизації 7 000
HLA-типування (2 особи) 12 100
HLA-типування (1 особа) 6 130
Неінвазивний пренатальний тест на наявність синдрому Дауна (трисомія 21 хромосоми), визначення статі 9 568
Неінвазивний пренатальний тест на наявність синдромів Дауна, Едвардса, Патау (трисомії 21, 18, 13 хромосом), визначення статі 14 091
Неінвазивний пренатальний тест на наявність синдромів Дауна, Едвардса, Патау (трисомії 21, 18, 13 хромосом), синдромів XO, XXX, XXY, XYY, XXYY, визначення статі 15 477
Неінвазивний пренатальний тест на наявність синдромів Дауна, Едвардса, Патау (трисомії 21, 18, 13 хромосом), синдромів XO, XXX, XXY, XYY, XXYY, мікроделецій, визначення статі 17 787
ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Генетика метаболізму фолатів (гени MTHFR, MTRR, MTR), ПЛР 300
Генетика метаболізму лактози (ген MCM6), ПЛР 375
Кардіогенетика: тромбофілія (гени F2, F5, F7, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, PAI-1), ПЛР 525
Кардіогенетика: гіпертонія (гени ADD1, AGT, AGTR1, AGTR2, CYP11B2, GNB3, NOS3), ПЛР 525
Генетичні дослідження, ПЛР 1