Найменування послуги Ціна, грн.
ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Забір крові 25
Забір біологічного матеріалу для дослідження (за виключенням крові) 35
Біопсія (без вартості патогістологічного дослідження) 200
Панч-біопсія з анестезією (без вартості патогістологічного дослідження) 500
Комплексні лабораторні пропозиції
Комплекс «Передопераційне обстеження»: загальний аналіз крові з формулою, загальний аналіз сечі, група крові та резус-фактор, коагулограма, білірубін фракційно, АЛТ, АСТ, креатинін, сечовина, глюкоза, HBSAg, anti-HCV, антитіла сумарні до збудника сифілісу 1 245
Комплекс «Перевірка стану печінки»: загальний аналіз крові з формулою,білірубін фракційно, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, загальний білок, HBsAg, anti-Hbcor, anti-HCV 855
Комплекс «Біль в суглобах»: загальний аналіз крові з формулою, антистрептолізин-О, ревматоїдний фактор, С-раективний білок, сечова кислота 375
Комплекс «Щитоподібна залоза»: ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний, АТПО, ТГ, анти-ТГ 760
Комлпекс «Цукровий діабет»: глюкоза крові, глікований гемоглобін, ТТГ, амілаза панкреатична, С-пептид 640
Комплекс «Надлишкова маса тіла»: загальний аналіз крові з формулою, білірубін фракційно, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, амілаза панкреатична, глюкоза крові, глікований гемоглобін, холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ТТГ, АТПО 1 095
Комплекс «Діагностика остеопорозу»: паратгормон, кальцій іонізований, фосфор неорганічний 260
Комплекс «Кардіологічний профіль скорочений»: загальний аналіз крові з формулою, холестерин, тригліцериди, ЛПНЩ, ЛПВЩ, глюкоза 495
Комплекс «Кардіологічний профіль розширений»: загальний аналіз крові з формулою, холестерин, тригліцериди, ЛПНЩ, ЛПВЩ, глюкоза, АЛТ, АСТ, креатинін, сечова кислота, калій, С-реактивний білок, протромбіновий тест, ТТГ, загальний аналіз сечі 1 030
Комплекс «Гастроентерологічний профіль скорочений»: загальний аналіз крові з формулою, білірубін фракційно, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, амілаза панкреатична, глюкоза, антитіла IgG до Helicobacter рylori, загальний аналіз калу (копрограма) 725
Комплекс «Гастроентерологічний профіль розширений»: загальний аналіз крові з формулою, білірубін фракційно, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, амілаза панкреатична, глюкоза, антитіла IgG до Helicobacter рylori, загальний аналіз калу (копрограма), антитіла до гельмінтів, HBsAg, антитіла сумарні до гепатиту С 2 105
Комплекс «Скринінг гепатиту С»: антитіла сумарні, виявлення вірусу методом ПЛР 290
Комплекс «Скринінг гепатиту В»: HBsAg, антитіла сумарні до корового антигену, виявлення вірусу методом ПЛР 510
Комплекс «Скринінг гепатитів В та С»: HBsAg, антитіла сумарні до корового антигену вірусу гепатиту В, антитіла сумарні до вірусу гепатиту С 430
Комплекс «TORCH-інфекції»: антитіла IgG, IgM до токсоплазми, краснухи, цитомегаловірусу, вірусу простого герпесу 1/2 типів 990
Комплекс «Герпетичні інфекції та інфекції TORCH-групи, ПЛР»: виявлення вірусів герпесу 1/2 типів, 6 типу, Епштейна-Барр, цитомегаловірусу, токсоплазми 570
Комплекс «Приховані вірусні інфекції»: антитіла IgG до цитомегаловірусу, вірусів герпесу 1/2 типів, 2 типу, 6 типу, Епштейна-Барр 620
Комплекс «Вкусив кліщ»: загальний аналіз крові з формулою, антитіла IgG, IgM до борелій 410
КЛІНІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ
Загальний аналіз крові та лейкоцитарна формула 130
Загальний аналіз крові (без лейкоцитарної формули) 110
Загальний аналіз крові з формулою + ретикулоцити 165
Група крові (АВ0) та резус-фактор (Rh) 120
Біохімічні дослідження крові
Комплекс «Біохімія крові»: білірубін фракційно, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ, загальний білок, альбумін, амілаза панкреатична, сечовина, сечова кислота, креатинін, глюкоза 600
Комплекс «Печінкові проби»: білірубін фракційно, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ 260
Аланінамінотрансфераза (AЛТ) 50
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 50
Білірубін загальний 50
Білірубін прямий 50
Білірубін фракційно (загальний, прямий, непрямий) 70
Гамма-глютамілтрансфераза (ГГТ) 50
Лужна фосфатаза (ЛФ) 50
Тимолова проба 60
Альфа-амілаза 50
Амілаза панкреатична 50
Ліпаза 130
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 50
Холінестераза 50
Церулоплазмін (мідна оксидаза) 145
Загальний білок 50
Загальний білок та білкові фракції 70
Альбумін 50
Глобулін 50
Комплекс «Ниркові проби»: сечовина, сечова кислота, креатинін, калій 190
Креатинін 50
Сечова кислота 50
Сечовина 50
Азот сечовини 50
Ліпідний обмін
Комплекс «Ліпідограма»: холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, коефіцієнт атерогенності 210
Холестерин (ХС) 55
Тригліцериди (ТГ) 55
Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) 55
Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) 55
Аполіпопротеїн-А (Апо-А) 75
Аполіпопротеїн-В (Апо-В) 75
Електроліти, мікроелементи
Комплекс «Електроліти крові»: калій, натрій, хлор, кальцій іонізований 210
Калій (К+) 50
Натрій (Na+) 50
Хлор (Cl-) 50
Кальцій (Ca) 50
Кальцій іонізований (Са++) 70
Магній (Mg) 50
Фосфор неорганічний (Р) 50
Глюкоза, метаболіти вуглеводного обміну та пов’язані з ним гормони
Глюкоза крові (венозна/капілярна кров) 60
Глюкозо-толерантний тест (дворазове визначення) 150
Глюкозо-толерантний тест (триразове визначення) 200
Глікований гемоглобін (HbA1c) 150
С-пептид (заморожена сироватка) 140
Інсулін 140
Індекс НОМА-IR 140
Лептин 375
Ревмо- та кардіомаркери
Комплекс «Ревмопроби»: антистрептолізин-О, ревматоїдний фактор, С-раективний білок 200
C-реактивний білок (напівкількісний показник) 70
Ревматоїдний фактор (напівкількісний показник) 70
Антистрептолізин-О (напівкількісний показник) 70
Гомоцистеїн 375
Серомукоїди 60
Креатинфосфокіназа (КФК) 70
Креатинфосфокіназа-МВ (КФК-МВ) 130
Тропонін І 130
Метаболізм заліза та діагностика анемій
Комплекс «Диференційна діагностика анемії»: загальний аналіз крові з формулою, залізо, ферритин, фолієва кислота, вітамін В12 595
Залізо (Fe) 55
Ферритин 140
Вітамін В12 (ціанокобаламін) 140
Трансферин 140
Насиченість трансферину залізом (трансферин, залізо) 170
Фолієва кислота 170
Гематологічні дослідження
Коагулограма: протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізоване відношення (МНО, INR), відсоток протромбіну за Квіком, тромбіновий час (ТЧ), активований частковий тромбопластиновий (АЧТЧ), фібриноген (ФБ) 240
Протромбіновий тест: протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізоване відношення (МНО, INR), відсоток протромбіну за Квіком 110
Тромбіновий час (ТЧ) 80
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) 80
Фібриноген за Клаусом (ФБ) 80
D-димер 135
Вовчаковий антикоагулянт 150
Пряма проба Кумбса 150
Непряма проба Кумбса 150
Час згортання крові методом Моравіца 80
ГОРМОНИ
Тиреоїдна панель гормонів
Тиреотропний гормон (ТТГ) 130
Трийодтиронін вільний (Т3 free) 130
Трийодтиронін загальний (Т3) 130
Тироксин вільний (Т4 free) 130
Тироксин загальний (Т4) 130
Тиреоглобулін (TГ) 130
Кальцитонін 255
Паратгормон 150
Антитіла до тиреоглобуліну (анти-TГ, anti-TG) 140
Антитіла до тиреоїдної пероксидази (анти-ТПО) 140
Антитіла до рецепторів ТТГ 240
Антимікросомальні антитіла (АМС тиреоїдні) 180
Репродуктивна панель гормонів
Естрадіол (Е2) 145
Прогестерон (П) 145
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 145
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 145
Пролактин (ПРЛ) 145
Макропролактин 270
Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S) 145
Дигідротестостерон (ДТ) 270
17-оксипрогестерон (17-ОНП) 145
Тестостерон вільний 175
Тестостерон загальний 145
Тестостерон-естрадіол зв’язуючий глобулін (cекс-зв`язуючий глобулін, SHBG) 150
Андростендіон 165
Індекс вільного тестостерону 195
Антимюллерів гормон 390
Пренатальна діагностика
Хоріонічний гонадотропін людини (бета-ХГЛ) загальний 145
Хоріонічний гонадотропін людини (бета-ХГЛ) вільний 145
Альфа-фетопротеїн (АФП) 145
Асоційований із вагітністю протеїн А (PAPP-A) 145
Естріол вільний (E3 free) 145
Плацентарний лактоген 240
Плацентарний фактор росту 430
Пренатальна діагностика в I триместрі (подвійний тест): бета-ХГЛ вільний, PAPP-A, аналіз Astraia 400
Пренатальна діагностика в I триместрі з оцінкою ризику прееклампсії: бета-ХГЛ вільний, PAPP-A, PIGF (placental growth factor), аналіз Astraia 1 190
Пренатальна діагностика в II триместрі (потрійний тест): бета-ХГЛ вільний, АФП, естріол вільний, аналіз Astraia 450
Експрес-тест на виявлення навколоплідних вод ACTIM PRO 600
Інші гормони
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 245
Альдостерон 270
Кортизол 125
Соматотропний гормон (CTГ, STH, Growth hormone, гормон росту) 175
Ренін активний 465
Вітамін D 390
Вітамін D3 (1,25 дигідроксі-холекальциферол) 1 690
ОНКОМАРКЕРИ
Простато-специфічний антиген загальний (Total PSA) 150
Простато-специфічний антиген вільний (Free PSA) 170
Онкомаркер шлунково-кишкового тракту (СА-242) 345
Онкомаркер шлунку (СА-72-4) 360
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА-19-9) 135
Онкомаркер молочної залози (СА-15-3) 150
Онкомаркер яєчників (СА-125) 150
Онкомаркер раку яєчників НЕ4 330
Раково-ембріональний антиген (СЕА) 140
Індекс ROMA 420
ІМУНОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА
Імунограма 450
Визначення циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) 90
Вміст секреторного імуноглобуліну А 240
Гемолізини (імунні антитіла за системою АВО) 315
Антирезусні антитіла 225
Антитіла IgG до бета-2-глікопротеїну I 270
Антитіла IgM до бета-2-глікопротеїну I 270
Антитіла IgG до кардіоліпіну 195
Антитіла IgM до кардіоліпіну 195
Антитіла IgG до фосфоліпідів 210
Антитіла IgM до фосфоліпідів 210
Антитіла IgG до гліадину 205
Антитіла до циклічного цитруллінового пептиду (anti-ССР) 345
Антимітохондріальні антитіла (АМА-М2) 210
Антинуклеарні антитіла (ANA) 180
Визначення антитіл І типа до денатурованої (односпіральної) ДНК 240
Визначення антитіл ІІ типа до нативної (двоспіральної) ДНК 315
АЛЕРГОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА
Респіраторна алергопанель (амброзія; полин гіркий; полин звичайний; D.pteronyssinus; D. Farinae; ромашка; маргаритка; кульбаба; подорожник; лобода; пилок квітки (маргаритка, айстра, хризантема, жоржина); кропива пекуча; соняшник; мар біла; сandida albicans; Aspergillus niger; Penicillium notatum; Cladosporium herbarum; Aspergillus fumigatus; Alternaria alternata) 525
Харчова алергопанель (лісовий горіх; арахіс; грецький горіх; мигдаль; молоко; яєчний білок; яєчний жовток; казеїн; картопля; селедера; морква; томати; тріска; краби; апельсини; яблука; пшеничне борошно; житнє борошно; кунжутне насіння; соєві боби) 525
Педіатрична алергопанель (кліщ Derm. pteronyssinus; кліщ Derm.farinae; береза; суміш трав; кішка; собака; грибок Alternaria alternate; молоко; α-лактальбумин; β-лактоглобулін; казеїн; яєчний білок; яєчний жовток; бичачий сироватковий альбумін; соєві боби; морква; картопля; пшеничне борошно; лісовий горіх; арахіс) 525
Змішана алергопанель (кліщ Derm. pteronyssinus; кліщ Derm.farinae; вільха; береза; ліщина; суміш трав; жито (пилок); полин; подорожник; кішка; кінь; собака; грибок Alternaria alternata; яєчний білок; молоко; арахіс; лісовий горіх; морква; пшеничне борошно; соєві боби) 525
Імуноглобулін E загальний (IgE Total) 125
Антитіла IgE до алергенів (за 1 алерген) 120
ДІАГНОСТИКА ІНФЕКЦІЙ (визначення специфічних антитіл)
Вірусні гепатити (серологія)
Антитіла IgG до вірусу гепатиту А (anti-HAV IgG) 150
Антитіла IgM до вірусу гепатиту А (anti-HAV IgM) 150
Антитіла сумарні до вірусу гепатиту А (anti-HАV) 225
HBs-антиген (HBsAg) 140
Антитіла IgG до HBs-антигену (anti-HBs IgG) 150
HBe-антиген (HBeAg) 140
Антитіла сумарні до корового антигену вірусу гепатиту В (anti-Hbcor) 170
Антитіла IgG до HBcor-антигену (anti-HBcor IgG) 140
Антитіла IgM до HBcor-антигену (anti-HBcor IgM) 140
Антитіла сумарні до вірусу гепатиту С (anti-HCV) 140
Антитіла IgG до вірусу гепатиту D (anti-HDV IgG) 165
Герпетичні інфекції та інфекції ТORCH-групи (серологія)
Антитіла IgG до вірусу простого герпесу 1/2 типу (HSV-1/2 IgG) 130
Антитіла IgM до вірусу простого герпесу 1/2 типу (HSV-1/2 IgM) 130
Авідність антитіл IgG до простого герпесу 2 типу (HSV-2) 150
Антитіла IgG до вірусу простого герпесу 1 типу (HSV-1 IgG) 130
Антитіла IgM до вірусу простого герпесу 1 типу (HSV-1 IgM) 130
Антитіла IgG до вірусу простого герпесу 2 типу (HSV-2 IgG) 130
Антитіла IgM до вірусу простого герпесу 2 типу (HSV-2 IgM) 130
Антитіла IgG до вірусу герпесу 6 типу 130
Антитіла IgG до вірусу Варіцелла Зостер (VZV IgG) 130
Антитіла IgM до вірусу Варіцелла Зостер (VZV IgM) 130
Антитіла IgG до вірусу Епштейна-Барр VCA (EBV VCA IgG) 130
Антитіла IgM до вірусу Епштейна-Барр VCA (EBV VCA IgM) 130
Антитіла IgG до вірусу Епштейна-Барр EBNA (EBV EBNA IgG) 130
Антитіла IgG до Цитомегаловірусу (CMV IgG) 130
Антитіла IgM до Цитомегаловірусу (CMV IgM) 130
Авідність антитіл IgG до Цитомегаловірусу (CMV) 150
Антитіла IgG до вірусу Краснухи (Rubella IgG) 130
Антитіла IgM до вірусу Краснухи (Rubella IgM) 130
Антитіла IgM до Токсоплазми (Toxoplasma gondii IgM) 130
Антитіла IgG до Токсоплазми (Toxoplasma gondii IgG) 130
Авідність антитіл IgG до Токсоплазми (Toxoplasma gondii) 150
Хламідіоз (серологія)
Антитіла IgG до Chlamydia trachomatis 130
Антитіла IgM до Chlamydia trachomatis 130
Антитіла IgA до Chlamydia trachomatis 130
Антитіла IgG до Chlamydia pneumoniae 200
Антитіла IgM до Chlamydia pneumoniae 200
Гельмінтози (серологія)
Комплекс «Гельмінтози»: антитіла IgG до  аскарид, ехінококу, опісторхісів, токсокар, трихінел, антитіла сумарні до лямблій 855
Антитіла IgG до аскарид 150
Антитіла IgG до ехінококу 150
Антитіла IgG до опісторхісів 150
Антитіла IgG до токсокар 150
Антитіла IgG до трихінел 150
Антитіла сумарні (A, M, G) до лямблій 150
Антитіла JgM до лямблій 150
Інші інфекції (серологія)
Антитіла IgG до Helicobacter рylori (збудник виразкової хвороби шлунку) 150
Антитіла IgМ до Helicobacter рylori (збудник виразкової хвороби шлунку) 150
Антитіла IgА до Helicobacter рylori (збудник виразкової хвороби шлунку) 150
Антитіла IgG до Morbilli virus (збудник кору) 165
Антитіла IgМ до Morbilli virus (збудник кору) 150
Антитіла IgG до Bordetella pertussis (збудник коклюшу) 200
Антитіла IgM до Bordetella pertussis (збудник коклюшу) 200
Антитіла IgG до Borrelia burgdorferi (збудник хвороби Лайма (кліщового бореліозу)) 150
Антитіла IgM до Borrelia burgdorferi (збудник хвороби Лайма (кліщового бореліозу)) 150
Антитіла IgG до Mycoplasma pneumoniae 200
Антитіла IgM до Mycoplasma pneumoniae 200
Антитіла сумарні до Treponema Рallidum (збудник сифілісу) 150
РМП з кардіоліпіновим антигеном для діагностики сифілісу (РВ) 80
Скринінговий аналіз на антитіла до ВІЛ методом ІФА 220
ДІАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ (ПЛР, PCR)
Вірусні гепатити (ПЛР)
Вірус гепатиту А (НАV) якісний аналіз (кров), ПЛР 165
Вірус гепатиту В (HBV) якісний аналіз (кров), ПЛР 280
Вірус гепатиту В (HBV) кількісний аналіз (кров), ПЛР 420
Вірус гепатиту С (HCV) якісний аналіз (кров), ПЛР 300
Вірус гепатиту С (HCV) кількісний аналіз (кров), ПЛР 520
Вірус гепатиту С (HCV) генотипування (кров), ПЛР 520
Вірус гепатиту D (HDV) (кров), ПЛР 180
Вірус гепатиту G (HGV) (кров), ПЛР 250
Вірус гепатиту ТТV (кров), ПЛР 210
Герпетичні інфекції та інфекції TORCH-групи (ПЛР)
Вірус простого герпесу 1/2 типів (HSV 1/2 типів), ПЛР якісний аналіз 150
Вірус простого герпесу 1/2 типів (HSV 1/2 типів), ПЛР кількісний аналіз 170
Вірус простого герпесу 1/2 типів (HSV 1/2 типів), ПЛР типування 160
Вірус герпесу людини 6 типу (HHV 6), ПЛР якісний аналіз 150
Вірус Епштейна-Барр (EBV), ПЛР якісний аналіз 150
Вірус Епштейна-Барр (EBV), ПЛР кількісний аналіз 170
Цитомегаловірус (CMV), ПЛР якісний аналіз 150
Цитомегаловірус (CMV), ПЛР кількісний аналіз 170
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), ПЛР якісний аналіз 150
Урогенітальні інфекції (ПЛР)
Хламідії (Chlamydia trachomatis), ПЛР 150
Гонококи (Neisseria gonorrhoeae), ПЛР 150
Трихомонади (Trichmonas vaginalis), ПЛР 150
Уреаплазма уреалітікум + парвум (Ureaplasma spp.), ПЛР типування 150
Уреаплазма (Ureaplasma spp.), ПЛР, кількісний аналіз 150
Мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis), ПЛР 150
Мікоплазма генітальна (Mycoplasma genitalium), ПЛР 150
Гарднерела (Gardnerella vaginalis), ПЛР 150
Кандида альбіканс (Candida albicans), ПЛР 150
Candida albicans + crusei + glabrata, ПЛР, типування 250
Бліда трепонема (Treponema pallidum), ПЛР, якісний аналіз 175
Фемофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту на 10 інфекцій, ПЛР 560
Фемофлор 16. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, ПЛР 750
Флороценоз. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, ПЛР 450
Андрофлор. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, ПЛР 650
Андрофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, ПЛР 1 000
Вірус папіломи людини (ПЛР)
Вірус папіломи людини (HPV) 16/18 типи, ПЛР якісний аналіз 150
Вірус папіломи людини (HPV) 16/18 типи, ПЛР кількісний аналіз 170
Вірус папіломи людини (HPV) 12 типів, генотипування, ПЛР якісний аналіз 280
Вірус папіломи людини (HPV) 12 типів, генотипування, ПЛР кількісний аналіз 300
Вірус папіломи людини (HPV) 21 тип, генотипування, ПЛР кількісний аналіз 560
Вірус папіломи людини (HPV) 28 типів, ПЛР напівкількісний аналіз 525
Вірус папіломи людини (HPV) 6/11 типи (зішкряб), ПЛР 100
Комплексне генотипування  ДНК ВПЛ в напівкількісному форматі методом REAL TIME: 19 високоонкогенних  16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 26, 51, 53, 66, 68, 69, 73, 82 та 9 низькоонкогенних: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70 410
Digene® HC2 High-Risk HPV DNA тест (Виявлення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) високого канцерогенного ризику (ВКР) (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 та 68 типів) в цервікальних зразках методом гібридного захвату) 575
Інші інфекції (ПЛР)
Мікобактерії туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis), ПЛР, якісний аналіз 150
Комплексне дослідження збудників інфекцій в ендометрії/матеріалі плода (Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhea, HSV 1, HSV 2, CMV), ПЛР, якісний аналіз 1 050
ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ
Загальний аналіз сечі 110
Двостаканна проба сечі 190
Сеча за Нечипоренком 80
Білок в добовій сечі 55
Глюкоза в сечі 55
Кетони в сечі 55
Альфа-амілаза (діастаза) сечі 55
Креатинін в сечі 55
Альбумін в сечі (мікроальбумінурія). Сеча ранкова. 150
Кортизол в добовій сечі 200
Дезоксипіридинолін в сечі (Пірілінкс Д) 270
ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛУ
Загальний аналіз калу (копрограма) 100
Аналіз калу на приховану кров 80
Зішкрібок на ентеробіоз 80
Комплексний аналіз калу на гельмінти та найпростіші 100
Аналіз калу на Helicobacter pylori (антиген в калі) 280
Кальпротектин 375
ІНШІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Мікроелементний аналіз волосся (28 показників) 550
Кортизол в слині 290
ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕРМИ
Спермограма 330
Постокоітальний тест (проба Шуварського) 250
Тест-контакт сперми з цервікальним слизом з спермограмою 550
Реакція пробної капацитації з спермограмою 770
HBA-тест з спермограмою 1 540
Тест на вітальність сперматозоїдів (HOST-тест) з спермограмою 550
Визначення антиспермальних антитіл (MAR-тест) з спермограмою 770
Визначення антиспермальних антитіл IgG (сироватка крові) 170
Визначення антиспермальних антитіл IgM (сироватка крові) 170
Виділення сперматозоїдів з сечі 660
Дослідження біопсійної тканини яєчка/придатка яєчка на наявність сперматозоїдів 550
МІКРОСКОПІЧНІ та ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Кольпоцитограма 220
Мікроскопія мазків з сечостатевих органів жінок 120
Мікроскопія мазків з сечостатевих органів чоловіків 120
Мікроскопія мазків з сечостатевих органів чоловіків (уретра / секрет простати) 120
Мікроскопічне дослідження сперми 120
Мікроскопічне дослідження на паразитарні гриби 120
Мікроскопія зіскребка на демодекс 120
Цитоморфологічне дослідження (урогенітальні виділенння) 150
Скринінгове цитоморфологічне дослідження мазка шийки матки (ПАП-тест) 200
ПАП-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD) 405
ПАП-тест методом рідинної цитології + комплексне генотипування ДНК ВПЛ в напівкількісному форматі (19 високоонкогенних типів) 1 000
Цитологічне дослідження аспірату із порожнини матки 220
Цитологічне дослідження пунктату / виділення з молочної залози / ендоскопічний, ексфоліативний матеріал / ексудат (1 скло) 200
Назоцитограма 150
БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Бакпосів матеріалу (ротоглотка, ніс, вухо, око, рана) на флору з чутливістю до антибактеріальних препаратів 200
Бакпосів харкотиння з чутливістю до антибактеріальних препаратів 200
Бакпосів сечі з чутливістю до антибактеріальних препаратів 200
Бакпосів урогенітальних виділень з чутливістю до антибактеріальних препаратів 200
Бакпосів грудного молока з чутливістю до антибактеріальних препаратів 200
Бакпосів калу на дисбактеріоз з чутливістю до антибактеріальних препаратів 275
Бакпосів калу на кишкову групу з чутливістю до антибактеріальних препаратів 240
Бакпосів на грибкову флору з чутливістю до протигрибкових препаратів 175
Бакпосів крові на стерильність з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів (попереднє замовлення аналізу) 400
Визначення Ureaplasma species, Mycoplasma hominis  методом DUO + визначення чутливості до антибіотиків методом SIR 255
Посів на мікоплазму, уреаплазму (IST2) ( зішкряб, напівкількісний) + визначення чутливості до антибіотиків 300
Бакпосів на носійство стафілокока з чутливістю до антибактеріальних препаратів 175
Виявлення стрептококів групи В (Streptococcus agalactiae) з чутливістю до антибіотиків 310
Бакпосів з носоглотки та ротоглотки на BL 200
Виявлення трихомонад (Trichomonas vaginalis) методом InPouch 540
Мікробіологічне дослідження на виявлення гонококів (Neisseria gonorrhoeae) методом In Tray GC 500
Мікробіологічне дослідження на виявлення дерматофітів методом In Tray GC 500
Мікробіологічна діагностика біопсії ендометрію/хоріона з чутливістю до антибактеріальних препаратів 2 770
ПАТОГІСТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Патогістологічне дослідження І категорії складності 360
Патогістологічне дослідження ІІ категорії складності 420
Патогістологічне дослідження ІІІ категорії складності 520
Патогістологічне дослідження ІV категорії складності 655
Патогістологічне дослідження V категорії складності 820
Імуногістохімічне дослідження (1 маркер) 380
Гістологічне дослідження та імуногістохімічне визначення плазматичних клітин в ендометрії (CD138) 730
Гістологічне дослідження біопсії шлунка + ШЙК/альціановий синій + Warthin-Starry на хелікобактер 780
Дослідження панч-біопсії шкіри (при доброякісних пухлинах і пухлиноподібних процесах) + одноразовий пристрій для взяття панч-біопсії 505
Дсолідження панч-біопсії шкіри при запальних дерматозах + ШЙК/альціановий синій + еластичні волокна за Вергоффом, толуїдиновий синій (2 за призначенням лікаря-патологоанатома) + одноразовий пристрій для взяття панч-біопсії 780
Дослідження панч-біопсії шкіри при алопеціях + ШЙК/альціановий синій + за Масоном + толуїдиновий синій або еластичні волокна  + одноразовий пристрій для взяття панч-біопсії 880
Дослідження біопсії шкіри при бульозних дерматитах та аутоімунних ураженнях шкіри з використанням прямої імунофлюоресценції (IgA +  IgM + IgG + комплемент С3 + фібриноген). 1 890
Інтраопераційне гістологічне дослідження 1 260
Консультація патогістологічного / цитологічного матеріалу 350
ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Визначення каріотипу амніоцитів вагітності, що розвивається 2 000
Визначення каріотипу амніоцитів вагітності, що розвивається, FISH-метод 2 800
Визначення каріотипу ворсин хоріона вагітності, що розвивається 1 800
Визначення каріотипу ворсин хоріона вагітності, що розвивається, FISH-метод 2 800
Визначення каріотипу ворсин хоріона в абортивному матеріалі 1 800
Визначення каріотипу ворсин хоріона в абортивному матеріалі, FISH-метод 2 800
Визначення каріотипу пацієнта (28 днів) 1 450
Визначення каріотипу пацієнта (терміново, 7 днів) 2 050
Аналіз сперми, FISH-метод 2 475
Аналіз сперми, FISH-метод з дослідженням індивідуальної хромосоми 4 355
Аналіз сперми, фрагментація ДНК методом Tunel 3 350
Fish-аналіз лімфоцитів крові (1 хромосома) 1 450
Fish-аналіз лімфоцитів крові (2 хромосоми) 2 110
ДОІМПЛАНТАЦІЙНІ ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
PGD по 5 хромосомам (доімплантаційна генетична діагностика): 13, 18, 21, X, Y (без біопсії бластомера/трофектодерми) 14 975
PGD по 9 хромосомам (доімплантаційна генетична діагностика): 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, X, Y (без біопсії бластомера/трофектодерми) 19 965
PGD (доімплантаційна генетична діагностика) з індивідуальними зондами + біопсія бластомера 28 130
PGD (доімплантаційна генетична діагностика) з індивідуальними зондами (повторно): біопсія бластомера, Fish-аналіз лімфоцитів крові (1 хромосома) 25 320
PGD СGH (доімплантаційна генетична діагностика, порівняльна геномна гібридізація), 24 хромосоми, до 8 ембріонів 46 100
PGD СGH (доімплантаційна генетична діагностика, порівняльна геномна гібридізація), 24 хромосоми, додатковий ембріон 7 000
PGD СGH (доімплантаційна генетична діагностика, порівняльна геномна гібридізація), 24 хромосоми, додатковий ембріон 54 500
Доімплантаційна генетична діагностика методом ПЛР (І ст. складності) 8 000
Доімплантаційна генетична діагностика методом ПЛР (ІI ст. складності) 16 000
Доімплантаційна генетична діагностика методом ПЛР (ІII ст. складності) 24 000
Біопсія бластомера/трофектодерми 5 000
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Виділення та зберігання ДНК з лейкоцитів периферійної крові 395
Визначення зиготності гену RHD 1 980
Визначення мутацій генів BRCA1 та BRCA2 2 550
ДНК-діагностика невстановленої мутації (І ст. складності) 8 000
ДНК-діагностика невстановленої мутації (ІІ ст. складності) 16 000
ДНК-діагностика невстановленої мутації (ІІІ ст. складності) 24 500
ДНК-діагностика мікроделецій Y-хромосоми 1 415
ДНК-діагностика мікроструктурних  хромосомних аномалій методом порівняльної геномної гібридизації 39 035
ДНК-діагностика муковісцидозу 1 580
ДНК-діагностика нейросенсорної несиндромальної туговухості (ген GJB2) 885
ДНК-діагностика синдрому Мартіна-Бела або ламкої X-хромосоми 4 750
ДНК-діагностика спінальної м’язової атрофії 920
ДНК-діагностика фенілкетонурії 1 260
Неінвазивна пренатальна ДНК-діагностика резус-фактору плода (по крові вагітної) 5 850
Пренатальна ДНК-діагностика резус-належності ембріону (по ворсинам хоріону чи аміноцитам) 4 240
Пренатальна ДНК-діагностика фенілкетонурії (по ворсинам хоріону чи аміноцитам) 3 830
ДНК-діагностика абортивного матеріалу методом порівняльної геномної гібридизації 7 000
HLA-типування (2 особи) 12 100
HLA-типування (1 особа) 6 130
Неінвазивний пренатальний тест на наявність синдрому Дауна (трисомія 21 хромосоми), визначення статі 9 568
Неінвазивний пренатальний тест на наявність синдромів Дауна, Едвардса, Патау (трисомії 21, 18, 13 хромосом), визначення статі 14 091
Неінвазивний пренатальний тест на наявність синдромів Дауна, Едвардса, Патау (трисомії 21, 18, 13 хромосом), синдромів XO, XXX, XXY, XYY, XXYY, визначення статі 15 477
Неінвазивний пренатальний тест на наявність синдромів Дауна, Едвардса, Патау (трисомії 21, 18, 13 хромосом), синдромів XO, XXX, XXY, XYY, XXYY, мікроделецій, визначення статі 17 787
ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Генетика метаболізму фолатів (гени MTHFR, MTRR, MTR), ПЛР 300
Генетика метаболізму лактози (ген MCM6), ПЛР 375
Кардіогенетика: тромбофілія (гени F2, F5, F7, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, PAI-1), ПЛР 525
Кардіогенетика: гіпертонія (гени ADD1, AGT, AGTR1, AGTR2, CYP11B2, GNB3, NOS3), ПЛР 525
Генетичні дослідження, ПЛР 1